Flytteforespørsel

Navn*:

Tel:

E-post*:

Flytte fra adresse:

Poststed:

Boligtype

Etasje:

Størrelse (ca. kvm):

Antall rom:

Piano:  Ja

Boder: Ja

Heis:  Ja

Tilgang med stor bil:  Ja

Flytte til adresse:

Postnr.:

Poststed:

Boligtype:

Etasje:

Størrelse (ca. kvm):

Antall rom:

Heis Ja

Tilgang med stor bil:  Ja

Ønsket dato for flytting:

Annet

Ønsker også tilbud på:  Pakking Vasking Lagring